ENTA
Koningsplein 1 - 3e etage
1017 BB Amsterdam
020 622 9376
info@talenpracticum.eu

Frans

Welke lessen Frans kunt u volgen:

f-lab05U kunt lessen volgen in ons talenpracticum, maar u kunt ook kiezen voor privélessen. Een combinatie hiervan is ook mogelijk, op elk niveau. Daarnaast bieden wij groepslessen en incompany lessen aan die wij op maat voor u kunnen maken.

In een gesprek bepalen wij uw beginniveau en wij kijken wat uw wensen en einddoel zijn. Hierna geven wij een vrijblijvend advies over welke lessen u kunt volgen met de tarieven. U kunt direct een gratis proefles proberen om te kijken of onze methode u bevalt.

hrm en ynt kln

Wij bieden onze lessen in kleine modules aan:

Niveau A0 – A1.1: basis voor absolute beginners

Aantal lesuren: minimaal 30 in het talenpracticum

 • Uitspraak
 • Basiswoordenschat
 • Eenvoudige basisgrammatica
 • Thema’s o.a.: zijn / hebben / persoonlijke voornaamwoorden, ontkennen / voorzetsels / enkelvoud – meervoud, tellen, dagen, maanden, familie, kleding, beroep

 

Niveau A1.2: beginners met enige voorkennis

Aantal lesuren: minimaal 30 in het talenpracticum

 • Woordenschat
 • Basisgrammatica
 • Thema’s o.a.: basiswerkwoorden t.t., ontkennen, vraagzinnen, tijdsbepaling, aanwijz. vnw., wederkerend vnw., klok, pers. vnw. als lijd. voorwerp, delend lidw.

 

Niveau A2.1 en A2.2: voor wie weggezakte kennis weer wil ophalen

Aantal lesuren: per niveau minimaal 30 in het talenpracticum

 • Woordenschat en uitdrukkingen
 • Basisgrammatica
 • Thema’s o.a.: uitbreiding werkwoorden, modale werkwoorden, verleden tijd, vraag – antwoord, trappen van vergelijking, plaats van bijv. nw., preposities + lidw. / preposities + pers. vnw.

 

Niveau B1.1: halfgevorderden

Aantal lesuren: minimaal 30 in het talenpracticum + privélessen in overleg met de docent.

 • Woordenschat en uitdrukkingen
 • Werkwoorden, tijden en zinsbouw
 • Thema’s o.a.: regelmatige – onregelmatige werkwoorden – tijd, gebiedende wijs, voorwaardelijke wijs, bijwoorden van tijd, plaats van de bijwoorden

 

Niveau B1.2: vervolg halfgevorderden

Aantal lesuren: minimaal 30 in het talenpracticum + privélessen in overleg met de docent.

 • Woordenschat en uitdrukkingen
 • Werkwoorden en tijden
 • Thema’s o.a.: uitbreiding van de werkwoordstijden en toekomende tijd, modale werkwoorden, tegenwoordig deelwoord

 

Niveau B2: gevorderden

Aantal lesuren: privélessen in overleg met de docent.

 • Woordenschat, idioom en gezegdes
 • Grammatica
 • Thema’s o.a.: uitbreiding van idioom, jaartallen, data, het weer, lijdende – bedrijvende vorm, onpersoonlijke werkwoorden en uitdrukkingen, wederkerig vnw

Niveau B2+: vervolg gevorderden

Aantal lesuren: privélessen in overleg met de docent.
Privélessen kunnen in modules van 10 uur of een veelvoud hiervan opgenomen worden.

 • Woordenschat en idioom
 • Fijne grammatica
 • Thema’s o.a.: hoofdzinnen, voegwoorden en bijzinnen, bijwoorden

 

Niveau C1: vergevorderden

Aantal lesuren: privélessen in overleg met de docent.
Privélessen kunnen in modules van 10 uur of een veelvoud hiervan opgenomen worden.

 • Lesinhoud wordt op maat samengesteld.

 

Wij werken met de CEF-niveaus (Common European Framework).
Per module kan het eindniveau hoger liggen indien de voorbereidingen op de lessen intensiever zijn! De talenpracticumlessen en de privélessen zijn naar eigen keus in te delen en u kunt elke week starten met de lessen.