ENTA
Koningsplein 1 - 3e etage
1017 BB Amsterdam
020 622 9376
info@talenpracticum.eu

Inburgering & NT2

Voorbereiding op het Inburgeringexamen
f-groep01Sinds 1 januari 2007 moeten veel nieuwkomers het Inburgeringsexamen doen.
Het ENTA biedt cursussen op maat aan die u hierop voorbereiden. U leert veel over de Nederlandse taal en de Nederlandse samenleving. Er wordt in deze lessen ook veel aandacht besteed aan spreek- en luistervaardigheid. U leert dit direct gebruiken in de dagelijkse praktijk. Na het volgen van deze intensieve inburgeringcursus heeft u een goede slagingskans voor het Inburgeringsexamen.

 

chdayVoorbereiding Staatsexamen NT2 (niveau I en II)
Vanaf elk niveau hebben wij Nederlandse lessen van beginners tot vergevorderden. Het instapniveau overleggen wij in een vrijblijvende intake (en eventueel een schriftelijke test). Instromen kan dan direct en op eigen niveau. Er zijn 7 niveaus. Elk niveau is minimaal 30 uur in het practicum en kost € 405,–.

1. Voor absolute beginners: niveau A0 naar A1.1
2. Voor beginners met enige voorkennis: niveau A1.1 naar A1.2
3. Voor beginners met meer voorkennis: niveau A1.2 naar A2.1
4. Voor gevorderden: niveau A.2.1 naar A2.2
5. Voor gevorderden plus: niveau A2.2 naar B1.1
6. Voor vergevorderden: niveau B1.1 naar B1.2 (Staatsexamen NT2-I)
7. Voor vergevorderden plus: niveau B1.2 naar B2 (Staatsexamen NT2-II)

Als er alleen geoefend dient te worden ter voorbereiding op het Staatsexamen NT2 adviseren wij:
– een combinatiecursus van 10 uur talenpracticum en 10 uur privéles: € 795,–
– een combinatiecursus van 10 uur talenpracticum en 20 uur privéles: € 1410,–
In deze cursus oefent u per vaardigheid (lezen, luisteren, spreken en schrijven) een examen. Het is ook mogelijk om aan 1 of 2 specifieke onderdelen van het examen te werken. Starten kan in overleg. Hierna heeft u een goed beeld van wat er van u verwacht wordt op het echte examen.

Maak een afspraak voor een gratis intake en persoonlijk studieadvies. Als u wilt, kunt u direct starten met de training.

Onze visie
Onze lessen staan altijd in het kader van het hier en nu. Hoe kun je zo functioneel mogelijk de grammatica en de woordenschat aanleren? Het doel is dan ook om het geleerde te kunnen toepassen in het dagelijks leven. Dit vraagt bij ieder niveau een andere benadering. Denk aan specifieke woordenschatuitbreiding, gericht op werksituatie, schoolgaande kinderen, actualiteiten, maatschappij en persoonlijke interesses. Er is ruimte voor eigen inbreng door de cursist.

Hoe je in het leven staat en hoe je de taal wil gebruiken hebben hun weerslag op de lessen. Onze lessen zijn daarom altijd nauw verweven met cultuur en maatschappij en uiteindelijk is dat waar het om draait bij inburgering: je thuis voelen in de taal en de maatschappij.