ENTA
Koningsplein 1 - 3e etage
1017 BB Amsterdam
020 622 9376
info@talenpracticum.eu

Kwaliteit

f-hal03
 
Het ENTA doet er alles aan de kwaliteit van haar cursussen en service te waarborgen.

Waaraan merkt u dit?

 • Regelmatig worden de producten van het ENTA geëvalueerd en bijgesteld.
  Geef uw mening via het evaluatieformulier (af te halen bij de receptie).
 • Het ENTA is als erkende instelling geregistreerd bij het CRKBO (Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs). Deze organisatie voert periodiek audits uit ter controle.
 • Het ENTA handhaaft duidelijke procedures en protocollen.
 • Het ENTA beschikt over een ruime locatie in het centrum van Amsterdam met goed uitgeruste leslokalen.
 • Het ENTA werkt met een team van ervaren, deskundige en enthousiaste docenten en docent-assistenten. Onze administratieve unit bestaat uit een klein, vast team zodat snelle communicatie gewaarborgd is.
 • Het ENTA biedt uitgebreide (gratis) intake en assessment om de lesdoelen en het lesplan zo goed mogelijk aan te laten sluiten op uw wensen.
 • Het ENTA biedt een gevarieerd aanbod op het gebied van taal- en computercursussen op ieder niveau.
 • Het ENTA biedt gedegen begeleiding aan nieuwe docenten en houdt periodiek docentenoverleg om ervaringen en kennis over de nieuwste ontwikkelingen uit te wisselen.
 • Het ENTA beschikt over een uitgebreide bibliotheek met lesmateriaal. Deze collectie wordt up-to-date gehouden.
 • Om de kwaliteit te blijven verbeteren vraagt het ENTA aan het einde van een cursus naar uw mening over de opleiding en de docent.

 
Privacy

Alle informatie die door onze cursisten wordt verstrekt, wordt vertrouwelijk behandeld. Onze medewerkers tekenen hiervoor bij indiensttreding een geheimhoudingsverklaring.

 
Klachtenprocedure

Dagelijks doen wij er alles aan om onze cursisten zo goed mogelijk van dienst te zijn. Mocht er toch een ontevredenheid ontstaan, dan zullen wij ons best doen dit naar tevredenheid op te lossen. Wij hanteren bij klachten de volgende procedure:

 • In geval van klachten dient u zich in eerste instantie tot de leiding van het ENTA te wenden. Uw klacht wordt vertrouwelijk behandeld. U ontvangt binnen twee weken een reactie op uw klacht. Vervolgens proberen wij dan met u tot een oplossing te komen. Bij een gegronde klacht, ontvangt u binnen vier weken een schriftelijk voorstel. Als u hiermee akkoord gaat, wordt de klacht afgerond.
 • Als u daarna nog van mening bent dat uw klacht in onvoldoende mate is behandeld resp. opgelost, dan kunt u de bemiddeling inroepen van de inspectie. Het adres hiervan is: Hoofdinspecteur van beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie, Postbus 2730, 3500 GS UTRECHT. Het oordeel van de beroepsinstantie is voor het opleidingsinstituut bindend. Eventuele consequenties zullen door het ENTA snel worden afgehandeld.
 • Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en de desbetreffende administratie wordt 3 jaar bewaard.

 
Algemene voorwaarden
Download de Algemene Voorwaarden (ca. 800 Kb)