ENTA
Koningsplein 1 - 3e etage
1017 BB Amsterdam
020 622 9376
info@talenpracticum.eu

Cursus spelling

Nederlands voor Nederlandssprekenden: Cursus Spelling
Wilt u uw spellingkennis opfrissen en verdiepen? Het begint met een cursus bij het Eerste Nederlandse Talenpraktikum in Amsterdam (ENTA). Al ruim 60 jaar hebben wij ervaring met het bieden van taalcursussen op maat. Dat geldt ook voor een cursus Nederlandse spelling.

Spelling Nederlands 

In 6 weken behandelen wij de nieuwe Nederlandse spellingsregels. Hierbij schenken wij aandacht aan o.a.: t’s en d’s, gebruik en spelling van de werkwoorden, aaneenschrijven, koppelteken, tremagebruik, leenwoorden, hoofdletters en interpunctie.

Grammatica Nederlands
Voor het goed kunnen toepassen van de spellingregels is een goed grammaticaal inzicht essentieel. In deze cursus is het doel praktisch inzicht krijgen in zinsbouw en grammatica. Er is aandacht voor o.a.: ontleden, als/dan, je/jou/jouw, u/uw, hen/hun, persoonsvorm/deelwoord, dubbele ontkenning, samentrekken van zinnen en congruentie.

Stijl Nederlands
Het schriftelijk weergeven van wat je wilt zeggen, noemen we stijl. Dit onderdeel mag niet vergeten worden, want ook de toon waarin je de boodschap verpakt, is belangrijk. Vindt u het moeilijk om uw gedachten snel op papier te zetten met de juiste opbouw? Dan biedt deze cursus uitkomst, want hierin komen de thema’s stijl, toon en tekstopbouw uitvoerig aan bod. Extra aandacht gaat uit naar o.a.: stijlfiguren, woordkeus, tekstopbouw, signaalwoorden, volledig en helder formuleren.

Locatie: Koningsplein 1-3 te Amsterdam

De bovengenoemde drie cursussen starten op aanvraag. Voor meer informatie of het reserveren van een gratis proefles kunt u telefonisch contact met ons opnemen: 020-6229376.

Vraag hieronder uw GRATIS proefles aan.
U mag ook direct bellen naar 020-6229376.