ENTA
Koningsplein 1 - 3e etage
1017 BB Amsterdam
020 622 9376
info@talenpracticum.eu

Nederlands voor Nederlandstaligen

Vindt u het moeilijk om een duidelijke, zakelijke brief te schrijven? Twijfelt u of bepaalde woorden eindigen op een t of d? Is uw baas niet tevreden over uw geschreven teksten? Of wilt u uw grammatica en gebruik van leestekens verbeteren?

f-cursist01Het Eerste Nederlandse Talenpracticum biedt drie korte cursussen Nederlands, waarin deze onderdelen stap voor stap aan bod komen. U leert vlot en helder schrijven, waarbij u de regels van de grammatica, spelling en leestekens goed toepast.

Spelling Nederlands
Wilt u uw spellingkennis opfrissen en verdiepen? In zes weken komt de nieuwe spelling aan bod. (Aandacht voor o.a.: t’s en d’s, gebruik en spelling van de werkwoorden, aaneenschrijven, koppelteken, tremagebruik, leenwoorden, hoofdletters en interpunctie).

Bel voor meer informatie naar 020-6229376. Ook voor het maken van een afspraak voor een vrijblijvend intakegesprek kunt u telefonisch contact met ons opnemen. Wanneer u liever heeft dat wij contact met u opnemen, vul dan het contactformulier in.

Grammatica Nederlands
Voor het goed kunnen toepassen van de spellingregels is een goed grammaticaal inzicht essentieel. In deze cursus is het doel praktisch inzicht krijgen in zinsbouw en grammatica. (Aandacht voor o.a.: ontleden, als/dan, je/jou/jouw, u/uw, hen/hun, persoonsvorm/deelwoord, dubbele ontkenning, samentrekken van zinnen en congruentie)

Bel voor meer informatie naar 020-6229376. Ook voor het maken van een afspraak voor een vrijblijvend intakegesprek kunt u telefonisch contact met ons opnemen. Wanneer u liever heeft dat wij contact met u opnemen, vul dan het contactformulier in.

Stijl Nederlands
Het schriftelijk weergeven van wat je wilt zeggen, noemen we stijl. Ook de toon waarin je de boodschap verpakt is belangrijk. Vindt u het moeilijk om uw gedachtes goed op papier te zetten met de juiste opbouw? In deze cursus komen stijl, toon en tekstopbouw uitvoerig aan bod. (Aandacht voor o.a.: stijlfiguren, woordkeus, tekstopbouw, signaalwoorden, volledig en helder formuleren)

Bel voor meer informatie naar 020-6229376. Ook voor het maken van een afspraak voor een vrijblijvend intakegesprek kunt u telefonisch contact met ons opnemen. Wanneer u liever heeft dat wij contact met u opnemen, vul dan het contactformulier in.

Voor verdere vragen over de cursussen Nederlands kunt u ons bellen: 020-622 93 76 of mailen: info@talenpracticum.eu

Wilt u liever privélessen of les in een klein groepje?
Het ENTA biedt ook cursussen Nederlands op maat, voor iedereen die zich in het dagelijks leven makkelijker schriftelijk wil leren uitdrukken. De taalcursus, die bestaat uit privélessen of talenpracticumlessen, wordt afgestemd op uw behoeften. Onderwerpen die in de cursus aan de orde kunnen komen zijn: tekstopbouw, zinsbouw, woordkeus, spelling, lay-out, grammaticaregels en het gebruik van leestekens. Tijdens de cursus wordt er veel geoefend met praktijkgerelateerde opdrachten, waardoor u precies leert waar u moeite mee heeft. U leert vlot en helder schrijven, waarbij u de regels van de grammatica, spelling en leestekens goed toepast.

Start: na een intake kunnen wij u een advies op maat geven. Hierna kunt u direct starten met uw eigen programma. Een indicatie van de prijzen kunt u vinden bij Tarieven.